KNOW-HOW SHOW-HOW

Bulgaria
4
A 14

Know-How Show-How е образователна програма за креативност и дизайн процеси, която стартира през 2015 г. в София, България.

Днес двигателната сила зад нея са колективът Дима Стефанова, Ивелина Гаджева и Филип Бояджиев, които се сформират около тяхната обща визия за алтернативни модели на образование в областта на изкуството и дизайна. С опита им в преподаване, включващ и графичен дизайн, тримата изследват ролята на изкуството и дизайн практиките като средство за лична, социална и екологична трансформация. Методологията на програмата предоставя алтернативно пространство за експериментиране през различни модели на учене. Чрез курсове, работилници, публични събития и дискусии Know-How Show-How слага фокус върху отговорната роля на всеки един от нас, като катализатор на позитивна промяна.

Дима, Ивелина и Филип са работили с различни местни и световни организации като: Национална Художествена Академия София, Royal College of Art London, WWF, Virginia Commonwealth University, The Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, AG Capital, Столична община, Пловдив културна столица 2019, Design for all Europe, Panasonic, TATA Consultancy Services и други.

Контакти

0889 383 989
contact@knowhowshowhow.org
www.knowhowshowhow.org

Features