Работно време и достъп

Работно време за посетители

13 септември от 10.00 до 18.30 часа

14 септември от 10.00 до 18.30 часа

15 септември от 10.00 до 18.00 часа