Работно време

Работно време за изложители

13 септември от 08.00 до 19.00 часа

14 септември от 09.00 до 19.00 часа

15 септември от 09.00 до 18.30 часа

Изграждане на щандове от външни строителни фирми
10 - 11 септември от 08.30 до 17.30 часа

Зареждане на щандове
12 септември от 08.30 до 20.30 часа

Изнасяне на експонатите
15 септември от 18.30 до 21.00 часа

16 септември от 08.30 до 17.30 часа

Демонтаж на щандове от външни строителни фирми

16, 17 и 18 септември от 08.30 до 17.30 часа

Работно време за посетители

13 септември от 10.00 до 18.30 часа

14 септември от 10.00 до 18.30 часа

15 септември от 10.00 до 18.00 часа

 

Безплатен Wi-Fi

На територията на комплекса всички посетители имат възможност да ползват безжичен Интернет достъп