Работно време

Работно време за изложители

1 октомври от 08.30 до 18.30 часа

2 - 3 октомври от 09.00 до 18.30 часа

4 октомври от 09.00 до 17.30 часа

Работно време за посетители

1 - 3 октомври от 10.00 до 18.00 часа

4 октомври от 10.00 до 17.00 часа