Работно време

Работно време за изложители

05 октомври от 08.00 до 19.00 часа
06 октомври от 09.00 до 19.00 часа
07 октомври от 09.00 до 20.00 часа
08 октомври от 09.00 до 16.30 часа

Открити площи
05 - 08 октомври от 10 .00 до 20.00 часа

Изграждане на щандове от външни строите лни фирми
02 - 03 октомври от 08.30 до 17.30 часа


Зареждане на щандове
04 октомври от 08.30 до 21.00 часа

Изнасяне на експонатите
08 октомври от 16.30 до 21.00 часа
09 октомври от 08.30 до 17.30 часа


Демонтаж на щандове от външни строителни фирми
09-10 октомври от 08.30 до 17.30 часа

Работно време за посетители

05 - 06 октомври от 10.00 до 18.30 часа

07 октомври от 10.00 до 19.30 часа

08 октомври от 10.00 до 16.00 часа

 

Открити площи

05 - 08 октомври от 10.30 до 19.30 часа

Работно време за посетители:

05 - 06 октомври от 10.00 до 18.30 часа

07 октомври от 10.00 до 19.30 часа

08 октомври от 10.00 до 16.00 часа

 

Открити площи

05 - 08 октомври от 10.30 до 19.30 часа