ALDEX INC

Bulgaria 1528 Sofia, 15 Iskarsko shose blvd
4
A 8

АЛДЕКС е основана през 1995 г. като търговска фирма за внос и износ на хартия и целулоза. Успешен дългогодишен доставчик на различни видове хартии и картони за полиграфията. Продуктовата гама на компанията включва: тънки хартии за печат; медикал принт 45 г/м2; химизирани хартии от 60 г/м2 и 80 г/м2 за дигитален печат; висококачествени опаковъчни, целулозни и крафтови картони; цветни хартии и картони; самозалепващи и термо хартии; криейтив материали; разделително лепило за химизирана хартия;

Фирмата работи с водещи производители на хартии и картони от Европа (Чехия, Финландия, Испания, Германия), Индонезия и др. Богатата гама от специфични продукти отговаря на всички международни изисквания и стандарти и притежава съответните сертификати.

ALDEX was founded in 1995 as a trading company for the import and export of paper and pulp. Successful long-term supplier of various types of paper and cardboard for printing. The company's product range includes: thin printing paper; Medical print 45 g/m2; carbonless paper of 60 g/m2 and 80 g/m2 for digital printing; high quality packaging boards and kraft boards; colored papers and cardboards; self-adhesive and thermal papers; creative materials; adhesive for carbonless paper;

The company works with leading manufacturers of paper and cardboard from Europe (Czech Republic, Finland, Spain, Germany), Indonesia and more. The wide range of specific products meets all international requirements and standards and also holds the relevant certificates.

Contact

02/ 979 44 25, 979 44 26
0896 819 109
02/ 979 44 27
office@aldex-inc.bg
www.aldex-inc.bg

Features