При какви условия ще се проведат Международните хранителни изложения и COPIS 2021?

На живо, върху 16 000 кв.м площ, при еднопосочно движение и минимална дистанция 1.5 м между посетителите, ще протекат ИНТЕРФУД & ДРИНК, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и COPIS.

Спазвайки / във връзка с/ посочените в Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г. временни противоепидемични меркиспециализираното изложение MachTech&InnoTech ( 14-17 септември), което е на площ от 12 000 кв.м. и специализирани изложения ИНТЕРФУД & ДРИНК, МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, САЛОН НА ВИНОТО и COPIS ( 29 септември - 02 октомври), разположени на над 16 000 кв.м. ще се проведат в пълния си капацитет и с възможност за пълен обем на посещение.

В .т. 18 от Заповедта са регламентирани мерките за провежданeто на изложения, както следва:

  • създаване на организация за еднопосочно движение;
  • осигуряване на контрол на влизащите лица;
  • допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. ( важи за цялата площ на изложенията);
  • осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите;

 

КЪМ ВСИЧKИ НОВИНИ >>