CAREL INDUSTRIES

Italy via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine, PD
2
D 12

CAREL е световен лидер в решенията за контрол на климатизация, охлаждане и отопление, както и системи за овлажняване и изпарително охлаждане. Продуктите на фирмата са предназначени да осигурят спестяване на енергия и да намалят вредното въздействие върху околната среда, решенията им се използват в търговски, промишлени и жилищни приложения.

С оглед да се покрият нуждите на клиентите и да се доставят конкуретноспособни решения, общо 6% от консолидираните продажби се реинвестират в научноизследователска дейност, която е основният им ангажимент. 4% от продажбите са инвестирани в подобряването на фирмените процеси.

CAREL работи глобално чрез 21 търговски дъщерни дружества и 7 производствени предприятия.

Контакти

(+39) 049 97 16 611
(+39) 049 97 16 600
carel@carel.com
www.carel.com

Features