NATIONAL ACADEMY OF ART

Bulgaria Department Textile – Art and Design 100, “G.M.Dimitrov” Blvd., Sofia
2
D 14

Специалност „Текстил – изкуство и дизайн“

Национална художествена академия се представя на 6-то Международно изложение за печатни и рекламни комуникации COPI’S 2017 от специалност „Текстил – изкуство и дизайн“.

В специалността се подготвят художници, които работят в двете главни направления на текстила – текстилното изкуство и текстилния дизайн.

Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ дава предимство на овладяването на художественото проектиране и изпълнение на тъкан, печатан и ръчно рисуван текстил. Художникът бакалавър се реализира професионално като проектант на текстилни изделия за облекло и интериор в областта на текстилната индустрия, като декоратор и като автор в областта на текстилното изкуство. При завършване на втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ получава професионална квалификация за учител по изобразително изкуство в средните художествени и общообразователни училища.

В магистърската степен студентите могат да изберат една от двете основни програми, изучавани в специалността „Текстил“.

В магистърската програма „Текстилно изкуство“ се акцентира върху експеримента и артистичните задачи за двуизмерен и пространствен текстил, текстилна скулптура и създаване на текстилни обекти.

В магистърската програма „Текстилен дизайн“ студентите разработват и декоративни задачи за интериорен текстил – платове и аксесоари за обзавеждане на жилищни и обществени сгради, както и платове и аксесоари за облекла и модни колекции.

Завършилите магистърска степен могат да работят в областта на артистичния текстил, като дизайнери в текстилната промишленост и да преподават във висши училища с художествена насоченост.

Ръководител на катедрата

проф. ВИХРОНИ ПОПНЕДЕЛЕВ

проф. АННА БОЯДЖИЕВА

доц. д-р АДЕЛИНА ПОПНЕДЕЛЕВА

доц. д-р ВЕРЖИНИЯ МАРКАРОВА

преп. д-р ЦВЕТА ЯВАШЕВА

Контакти

textile.nha@gmail.com
http://nha.bg/bg/stranica/tekstil-izkustvo-i-dizain

Features