Работно време и достъп

Работно време за посетители

2 – 4 октомври : 10.00 - 18.00 ч.

Достъп: билети, печатни покани, онлайн регистрация