UV-системи за обогатяване на печатни изделия с частичен и обемен лак, предлага Коника Минолта

Ниските разходи на косумативи и висококачествената крайна продукция са от първостепенно значение за всеки производител. На COPIS 2018 Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ще предложи на своите клиенти цифрова UV-системи за обогатяване на печатни изделия с частичен и обемен лак.

Компанията ще акцентира на MGI Jetvarnish 3DS. Чрез системата могат да се  обогатяват печатни изделия с частичен и обемен лак, от 21 до 116 микрона, както и да се полага топъл печат с 3D ефекти. Машината дава възможност за напасване с помощта на специално разработен скенер без почти никакъв брак. Възможност от комбинирането на топъл печат, 3D UV частичен лак и UV 2D лак с едно преминаване, позволява изработване на продукти с ефекти – трудно постижими с конвенционалните методи. Характеристиките на MGI Jetvarnish 3DS позволяват отпечатване на визитки, дипляни, календари, опаковки, брошури, каталози, списания, корици на книги, пластики, синтетични медии и други. При минимални разходи на консумативи и брак, без предварителна подготовка, системата може да създава при еднаква себестойност от 1 до 100 000 копия.

Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ще представи и MGI Jetvarnish 3D Evo. Тя е B1/B2 Цифрова UV система за обогатяване на печатни изделия с частичен и обемен лак, от 7 до 200 микрона, както и за полагане на топъл печат с 3D ефекти. Възможност от комбинирането на топъл печат, 3D UV частичен лак и UV 2D лак с едно преминаване, позволява изработване на продукти, с ефекти трудно постижими с конвенционалните методи.

Продуктите, които компанията предлага, ще откриете в зала 2, щанд D1.