bg | en
copis

Контакти

Интер Eкспо Център

Ръководител проект
Мая Симова

E-mail: msimova@iec.bg
Телефон: 02 9655 278, 02 4013 278
Факс: + 359 (2) 9655 231, +359 (2) 4013 231

Проектант
Александра Боджова - зала 4

E-mail: abodzhova@iec.bg
Телефон: + 359 (2) 9655 233, +359 2 4013 233
Факс: + 359 (2) 9655 231, +359 (2) 4013 231

Проектант
Мартина Войкова - зала 3
E-mail: mvojkova@iec.bg
Телефон: + 359 (2) 9655 314, +359 2 4013 314
Факс: + 359 (2) 9655 231, +359 (2) 4013 231


Конгресни прояви
Aнтония Михайлова

E-mail: amihaylova@iec.bg
Телефон: +359 2 96 55 206, +359 (2) 4013 206
Факс: +359 2 96 55 231, +359 (2) 4013 231

Маркетинг и реклама
Антония Пешева

E-mail: apesheva@iec.bg
Телефон: + 359 (2) 9655 209, +359 (2) 4013 209
Факс: + 359 (2) 9655 231, +359 (2) 4013 231


Виж по-голяма карта