bg | en
copis

Контакти

Удобство за всички посетители е закритият паркинг на Кентавър под зала 5 на изложбеният комплекс. Цена: 5 лева на денонощие

Ръководител проект
Мая Симова

E-mail: msimova@iec.bg
Телефон: 02 9655 278, 02 4013 278

Проектант
Мирослава Рангелова - зала 2

E-mail: mrangelova@iec.bg
Телефон: + 359 (2) 9655 266, +359 2 4013 266

Проектант
Десислава Харалампиева - зала 3
E-mail: dharalampieva@iec.bg

Телефон: + 359 (2) 9655 267, +359 2 4013 267

Конгресни прояви
Ирина Ангелова

E-mail: iangelova@iec.bg
Телефон: +359 2 96 55 249, +359 (2) 4013 249

Маркетинг и реклама
Антония Пешева

E-mail: apesheva@iec.bg
Телефон: + 359 (2) 9655 209, +359 (2) 4013 209